Fjell boring

Vi skal levere tjenester og produkter som er kostnadseffektive for kundene, Våre produkter er av høy kvalitet og har lang levetid.

Våre tjenester innenfor fundamentering, Boring, Geo prøving, fjellsplitt gir deg reduserte kostnader, miljøvennlige og solide løsninger.

Vi jobber for å stadig utvikle våre tjenester og produkter som er bærekraftige og miljøvennlige.

Ta kontakt for en løsning på ditt prosjekt.

 Vi forhandler produkter fra Terox AS og Dando Drilling UK