Velkommen til Solide Fundamenter AS

Vi skal levere tjenester og produkter som er kostnadseffektive for kundene, Våre produkter er av høy kvalitet og har lang levetid. Vi jobber hardt for en NO DIG løsning og et minst mulig fot avtrykk på miljøet.

Våre tjenester innenfor fundamentering,  Boring, Horisontal boring, vil gi deg reduserte kostnader, miljøvennlige og solide løsninger.

Vi jobber for å stadig utvikle våre tjenester og produkter som er bærekraftige og miljøvennlige.

Ta kontakt for en løsning på ditt prosjekt.

E-post:robert@solidefundamenter.no
Mobil: +47929221